Laivu

A7 pie Dzērumiem - Plakanciema tilts

Laivu maršruts “A7 pie Dzērumiem – Plakanciema tilts”

Misa ir mainīga un neprognozējama upe. Pavasarī tajā ir augsts ūdens līmenis, tāpēc tā ir viegli laivojama, bet vasarā ūdens līmenis krītas. Upē ir daudz šķēršļu – būs daudz pārnesumu, daudz sakritušu koku, bebru aizsprostu. Vietām upe ir sekla.

Garums: ap 20 km
Sākums: netālu no tilta pāri Misas upei pie A7 šosejas, GPS: 56.7157, 24.2494
Galapunkts: pie Plakanciema tilta, GPS: 56.7682, 24.1091

Maršruta apraksts:
Misa ir Iecavas labā krasta pieteka. Kopā ar Ķekaviņu tā veido Daugavas – Misas kanālu. Daudzviet upes krasti ir purvaini, daudzviet stāvi, kas apgrūtina piekļūšanu. Plūst pa līdzenu, mežainu apvidu. Upē dzīvo raudas, līdakas, asari, sapali, vēdzeles u.c. Upē daudz sastopamas ūdeles, ūdensžurkas, bebri.

Maršruta garums aptuveni 20 km, kas pavasarī veicami vienā dienā, bet vasarā maršrutu var sadalīt uz divām dienām. Maršruta sākums – braucot pa autoceļu A7 Bauskas virzienā, aiz tilta pāri Misai pēc aptuveni 380 m jānogriežas uz ceļa kreisajā pusē, pēc tam pēc 150 m jāiegriežas nelielā celiņā, kas ved pie upes. Pēc nobrauktiem aptuveni 200 m – maršruta sākuma punkts.

Tā kā pavasarī upe izgājusi no krastiem, tad būs pagrūti saprast, kur beidzas applūdušās pļavas un kur sākas upe. Jau pēc 170 m pirmais tilts – tilts, kas iet pāri autoceļam A7. Sākumposmā upes krasti galvenokārt kokiem apauguši. Apmēram 1 km aiz tilta sākas mazdārziņu rajons Dzērumi. Dzērumi veidojušies kā vasarnīcu rajons. Agrāk šeit atradusies Dzerumu muiža. Dzērumi sastāv no vairākām daļām – Restaurators, Lāčplēsis, Tekstilnieks u.c.

Maršruta sākumposmā ir daudz un dažāda lieluma līkumi. Aptuveni 9 km garumā upe līkumo cauri vasarnīcu rajonam, tikai atsevišķās vietās ievijoties pļavās un meža ieskautos krastos. Vairākās vietās sakrituši koki, kas apgrūtinās laivošanu un var nākties laivas pārnest. Mazdārziņu rajonā ir divi gājēju tilti pār upi. Pie viena no tiem ir ievērojams apskates objekts – dižkoks, kuru aptvert var četri cilvēki. Tālākā posmā ir vēl viens dižkoks, ko redzēsiet, ja būsiet pietiekami vērīgi. Vienā maršruta posmā iztālēm redzams arī zirgu bars, kas bezrūpīgi joņo pa pļavu.

Beidzoties mazdārziņu rajonam, vairāk parādās mežaini krasti un upe vairs nav tik līkumaina. Krasti šeit galvenokārt stāvi. Krastos var redzēt dažādas interesanti savijušās koku sakņu sistēmas. Pēc 1,5 km upe kļūst šaurāka. Laižoties tālāk, sastapsiet zirgus no saimniecības „Dabas zirgi”, kas pavadīs jūs ar ziņkārīgiem skatieniem. „Dabas zirgi” ir saimniecība ar savu filozofiju, kas ļauj dzīvniekiem un cilvēkiem dzīvot harmonijā vienam ar otru un ar dabu. Vēl pēc 2 km krastā redzams autoceļš un pēc brīža arī tilts. Aiz tilta, pēc 1,5 km, labajā pusē, redzams Daugavas – Misas kanāls. Kanāls izbūvēts 1970. gados, lai novadītu uz Misu, ūdeņus no Ķekaviņas un Daugavas.

Nobrauciens turpinās gandrīz taisnā posmā un pēc aptuveni 1 km un 400 m galapunkts – Plakanciema tilts. Plakanciems ir apdzīvota vieta Ķekavas novada Ķekavas pagastā. Apdzīvotā vieta Plakani veidojusies pie kroga Olaines—Iecavas ceļa malā. Plakanciems padomju gados izveidojies kā kolhoza «Ķekava» ciemats. Tilta abās pusēs ir stāvlaukums. Turpat netālu pie tilta (Iecavas virzienā) ir arī veikals.

Šajā maršrutā var klausīties putnu čalās, baudīt dabas mieru, sastapties ar zirgiem un vērot upes krastu dažādību.

Apskates objekti:
1. Dižkoks parastais ozols – atrodas mazdārziņu kooperatīva “Lāčplēsis” teritorijā, Dzērumi, Ķekavas novads. Stumbra apkārtmērs 5,77 m. GPS: 56.7295, 24.2114

2. Dižkoks parastā goba – atrodas mazdārziņu kooperatīva “Rožkalni” teritorijā, Dzērumi, Ķekavas novads. Stumbra apkārtmērs 5,65 m. GPS: 56.7303, 24.1986

3. Dižkoks parastā priede – atrodas Aniķu ielas galā, Dzērumos, Ķekavas novads. Stumbra apkārtmērs 3,77 m. GPS: 56.7374, 24.1840

4. Dabas zirgi – īpaša vieta, kas radīta, lai lieli un mazi varētu mācīties ne tikai jāt, bet arī iepazīt zirgu ikdienu, kopšanu un gūt zināšanas par zirgu psiholoģiju un attiecību veidošanu ar tiem. GPS: 56.7596, 24.1539

Veikals: Maršruta galapunktā pie autoceļa Iecavas virzienā.

Viesu nams ``Satekas`` - A7 tilts

Laivu maršruts “Viesu nams Satekas – A7 tilts”

Misa ir mainīga un neprognozējama upe. Pavasarī tajā ir augsts ūdens līmenis, tāpēc tā ir viegli laivojama, bet vasarā ūdens līmenis krītas. Upē ir daudz šķēršļu – būs daudz pārnesumu, daudz sakritušu koku, bebru aizsprostu. Vietām upe ir sekla.

Garums: ap 20 km
Sākums: pie viesu nama “Satekas” Vecumnieku pagasts, GPS: 56.6426, 24.4273
Galapunkts: pie A7 tilta, GPS: 56.7157, 24.2494

Maršruta apraksts:
Misa ir Iecavas labā krasta pieteka. Kopējais Misas garums ir 108 km. Šis 20 km garais upes posms veicams vienā dienā.

Maršruta sākumposmā upe met nelielus līkumus un plūst galvenokārt pa mežainu teritoriju līdz sasniedz Dzelzāmuru. Aptuveni 2,5 km tā ir arī robeža starp Baldones un Iecavas pagastiem.

Pēc 2,5 km Misā ietek Vāverupīte. Misa turpina savu gaitu Baldones pagastā.
Tālāk aptuveni 2 km upes krastos redzami meži un pļavas, kas nomaina viens otru. Laivošana šeit ir mierīga un rāma, var izbaudīt putnu dziesmas, sastapt pīles ar mazuļiem un aplūkot ūdensrozes.

Nobraucot minētos 2 km, sekos tilts pāri autoceļam V9. Turpat blakus mazciems Stūri. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie Misas ūdensdzirnavām (celtas 1880. gadā) kādreizējās Ibenetes pusmuižas teritorijā.

Aiz tilta upe kļūst līkumaināka. Pēc aptuveni 1,5 km Misā ietek Milupīte. Tālāk apvidus kļūst purvaināks un pēc 4,5 km labajā krastā redzams Upmalnieku
grāvis.

Noslēdzošais 2 km posms ir purvains un vairāki līkumi seko viens otram. Pavasaros upe iziet no krastiem un laivot var nākties pa pļavu.

Apskates objekti:
1. Maršruta sākuma vieta pie viesu nama “Satekas” Vecumnieku pagasts. GPS: 56.6426, 24.4273

2. Dzelzāmura tilts. GPS: 56.6632, 24.3516

3. Tilts pāri autoceļam V9. GPS: 56.6847, 24.3117

4. Maršruta beigu punkts pie autoceļa A7. GPS: 56.7157, 24.2494

Nāves sala - Daugmales pilskalns
Laivu maršruts “Nāves sala – Daugmales pilskalns”

Daugava ir liela, vilinoša un izaicinājumu pilna upe. Šis maršruts ļauj izbaudīt Daugavas plašos ūdeņus un iepazīt Nāves salu visā tās krāšņumā. Uz salas ir sava lietu kārtība un sava dzīvība, kas putnu čalās baudāma visu maršruta laiku. Savukārt Senču svētkalniņš un Daugmales pilskalns pastāstīs savus vēsturiskos stāstus, tāpat kā pati Nāves sala, uz kuras vairākās vietās ir izvietoti informatīvie stendi.

Garums: ap 13 km
Sākums/galapunkts: atpūtas vieta “Ķīķerītis”, GPS: 56.8297, 24.4326

Maršruta apraksts: