SOS

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs Latvijā –    112